A Primust Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt-t az alapító részvényesek azzal a szakmai és üzleti céllal hozták létre, hogy bizalmi vagyonkezelést, vagyis az angolszász „trust” magyar változatát minél szélesebb körben elterjesszék egyfelől a hazai másfelől pedig a közép-kelet európai magán és üzleti életben.

A bizalmi vagyonkezelés egyik tartópillére az a sokirányú szakismeretet igénylő tudásbázis, amelynek létrehozása és az abban érintett szakemberek harmonikus együttműködésének elérése a vagyonkezelő feladata és felelőssége. Éppen ezért a Primus Trust vezetése kiemelt feladatának tekinti hosszú távú együttműködés kialakítását azokkal a szakemberekkel (ügyvédekkel, adótanácsadókkal, számviteli szakemberekkel, pénzügyi és befektetési tanácsadókkal, érdekképviseleti szervezetekkel stb.), a vagyonkezelés kapcsán természetes szakmai és üzleti partnerei. A bizalmi vagyonkezelés egyik legfőbb sikerforrása ugyanis annak felismerésében rejlik, hogy a vagyonkezelő legfőbb erénye és feladata a hozzáértő szakemberek együttműködésének megteremtése, ahhoz platform biztosítása, és az együttműködésben rejlő szakmai és üzleti szinergiák azonosítása és kiaknázása.

A Primus Trust fő tevékenysége a vagyonrendelők által a társaságra átruházott vagyoneszközök biztonságos, ugyanakkor hatékony kezelése a vagyonkezelési szerződésben megjelölt vagyonkezelési elvek mentén az ugyancsak ott megjelölt kedvezményezettek javára. Tudatában vagyunk annak, hogy mindez csak fegyelmezett és önzetlen csapatjáték eredményeként vihető sikerre.

Éppen ezért teljes nyitottságot mutatunk minden olyan felkészült szakértővel való együttműködésre, aki kész megismerni és befogadni a bizalmi vagyonkezelés lényegét és az abban rejlő lehetőségeket, és ezeket ajánlani is saját ügyfeleinek. Ennek a felismerésnek a jegyében dolgoztuk ki az országos és nemzetközi „Primus Trust Partner Programot”, amelynek részleteivel szóban és írásban készséggel ismertetünk meg minden érdeklődő szakembert.

Kérjük, hogy ez irányú igényüket juttassák elhozzánk!

A Partner Program keretében természetesen már a kezdetek óta kiemelt helyet foglal el a Primus Trust két ügyvéd hivatású igazgatósági tagjának saját ügyvédi irodája, mindkettő egy-egy kiemelkedő nemzetközi szakmai szervezet tagjaként. B. Szabó Gábor révén az Ecovis Hungary Legal Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (www.ecovis.hu) , míg Menyhei Ákos révén az Aliant-Menyhei Ügyvédi Iroda viselik jelenleg a Primus Trust Premium Partner címet, figyelemmel mindkét iroda sokrétű, a bizalmi vagyonkezelés kapcsán nélkülözhetetlen szakmai felkészültségére és kapacitására.